Dharai Kichui Banchbena

Dharai kichhui banchbena
Swarge kichhui phutbena
Dharai kehai khulbena
Swarge kehai kandbena