13. Dharai Kichui Banchbena

Dharai kichui banchbena
Swarge kichui phutbena
Dharai kehai khulbena
Swarge kehai kandbena