46. Hiya pakhi hiya pakhi

Hiya pakhi hiya pakhi
Tumi amar jibon ankhi
Tumi prabhur gopan katha
Mor akutir amarata