49. Bishwa prabhu

Bishwa prabhu tomar charan tale
Rakhbo amar hiya shatadale
Param prabhu tomar nirabata
Amai debe asim amarata