Sabha Jakhan Suru Habe Patbo Tomar

Sabha jakhan suru habe
Patbo tomar asan ek hani
Hridaye tale premer bale
Sathe kare rakhbo amar
Samarpaner mauna bani