Tomara Charana Tale Uthlo Phute Amar

Tomara charana tale
Uthlo phute
Amar hiyar kritagyata phul
Habona ar patha hara
Pelam ami kul