Ore Amar Man Kena Tumi Bhulegecho

Ore amar man
Kena tumi bhule gecho
Tomar bhishan pan
Tomar bishal deha
Pabe kakhan
Dharar sakal geha