Nirabata Nirabata Tumi Amar Gopan

Nirabata nirabata
Tumi amar gopan katha
Tomai rekhe hriday pure
Gahi ami madhur sure
Tomar asim amarata
Amar dharar saphalata