Jani Tumi Asbe Phire Kena Tabu Kandi

Jani tumi asbe phire
Kena tabu kandi
Jani tumi baso bhalo
Kena tabu kandi
Jani tumi hasbe abar
Kena tabu kandi
Jani tumi dharbe amai
Kena tabu kandi