Amar Swapan Nahi Jane Krandan Jyotir

Amar swapan nahi jane krandan
Jyotir gagane mor prema nartan
Turiya loker barabhoy barishan
Dure bahu dure kande kalo bandhan