Ashar Kusum Pariche Khasiya

Ashar kusum pariche khasiya
Kande nil pakhi hridaye basiya
Agyan dhara utiche nachiya
Rahiyachi ami jibane mariya