13. Prashanti lok ananda lok

Prashanti lok ananda lok
Kothai tomora kothai
Ami jigyasu ami pipasu
Dibe naki dekha hethai