Prabhat Habe Amar Bhabe Ei Bharasai

Prabhat habe amar bhabe
Ei bharasai achi
Tumi sathi pran ahabe
Taito ami nachi