Dekho Bhulok Dekho Ami Dhanya Ami

Dekho bhulok dekho
Ami dhanya ami dhanya ami dhanya
Dekho dyulok dekho
Nai nai ar banya manab sabhab banya