Kandbona Ar Kandbona Ghrinar Tape

Kandbona ar kandbona
Ghrinar tape moher chape
Kandbona ar kandbona
Hasbona ar hasbona
Charidike dukher bojha
Hasbona ar hasbona