85. Sundar sathe

Sundar sathe sundar pure jabo
Amrita sathe amrita phal khabo
Jiban ahabe habeje bijoy mor
Pabo sandhan chira shashwata bhor