113. Khamar lagi kendechilam — I cried for forgiveness

_Khamar lagi kendechilam_
_Khama peye nahi nachi_

I cried for forgiveness, forgiveness I have achieved.
Yet, I smile not, I dance not.
Sri Chinmoy, Khama karo, Agni Press, 1987