Bhitare Eshana Bahire Basana Bhitare Mukti

Bhitare eshana bahire basana
Bhitare mukti bahire jukti
Bhitare asim bahire sasim
Bhitare bhitare hriday gabhire
Bahire bahire praner samire