Amar Bishal Amare Janiya Param

Amar bishal amare janiya
Param purushe tushibo
Ei maha pran hridaye amar
Sada jagrata rakhibo