Pujbo Ami Pujbo Tomai Tomar Ratul

Pujbo ami pujbo tomai
Tomar ratul charan tale
Tushbo ami tomar hiya
Tomar sudha kripa bale