Bhagaban Bhagaban Keno Eto Byabadhan

Bhagaban bhagaban
Keno eto byabadhan
Tomar amar majhe
Mari ami sada laje
Tumi bujhi baso bhalo
Tai rakho prane kalo
Bhagaban bhagaban
Dao more jyoti pran