Ami Chinmoy Mangalamoy

Ami chinmoy mangalamoy
Shashwata akkhoy
Abanir buke naba chetanar
Parama abhyudoy