Tomari Hok Jai Jai Jai E Katha Jena

Tomari hok jai jai jai
E katha jena satata mane roy
Amar sab diyachi toma diyachi samudoy
Tomari hok jai jai jai
Pratham dine pratham nati sathe
Ja chilo mor apana bale dilam tule hate
Tomari hok jai jai jai
Baliyachhinu ma ma ma
Bale bare tomare jaga mata
Tomari hok jai jai jai
Amar sab eshana trisha asha
Hasi bedana bhiti bhabana sadhana bhalobasa