Paramer Turiyer Bani Niye Ami Hetha

Paramer turiyer bani niye ami hetha asiyachi
Mor hiya mor man mor pran mor tanu sanpiyachi