Tomar Sneha Jachi Mago

Tomar sneha jachi mago
Tomar sneha jachi
Tomar asim sneha majhe
Nitya jena nachi