Akasher Pare Akash Rayeche

Akasher pare akash rayeche
Batas bahena ar
Ami chaliyachi paraner tane
Anite kusum har
Tomar pujar thali
Ajo je rayeche khali
Kabitar hare purna karite tai
Jibaner jato hasi o ashru
Bhule jena ami jai