Janani Tomar Heribona Ar

Janani tomar heribona ar
Labani makhan rup
Tripti na pele antara tale
Rahibo satata chup
Tomar amar byabadhan nabhe
Bishader banshi baje
Shashwata smriti bhule gechi hai
Tai bujhi mari laje