Mukti Shudhu Amar Lagi

Mukti shudhu amar lagi chahina ami kabhu
Prati jiber mukti lagi kande e pran prabhu
Sabare jadi dite na chaha ashesh taba dan
Keman kare tripta habe bishal mama pran