Ekti Katha Balo Mago

Ekti katha balo mago
Ebar amai ekti katha
Kabe pabo tomar sneha
Shanti jyoti nirabata
Ranga paye na pele thai
Jiban habe dhudhu maru
Barek dekha dile amai
Dibya jiban habe suru