Tumi More Nahi Dako

Tumi more nahi dako
Tabu ami basi bhalo
Kachhe more nahi rakho
Tabu ami basi bhalo
Hasi shikha nahi jwalo
Tabu toma basi bhalo

Translation

You never call me,
Yet I love You.
You never keep me beside You,
Yet I love You.
You never kindle the flame of smile inside me,
Yet I love You.