Ami Jakhan Ekla Rahi

Ami jakhan ekla rahi tumi takhan ekla
Tumi jakhan pagli shyama ami takhan pagla
Tumi jakhan mukti niye dako amai dhire
Tomar paye rakhi amar hiyar ashru nire