Ebar Amai Dako Priyatam

Ebar amai dako priyatam
Ebar amai dako
Amar sakal man abhiman
Bahudure phele rakho
Bedanai bhara parane amar
O charane dao thai
Dibya swarup tumi na dekhale
Kemane dekhibo hai