Nil Akasher Alor Pakhi Eso Amar Chatra Prane

Nil akasher alor pakhi eso amar chatra prane
Mukti lagi gabhir asha amai tane tomar pane
Tumi bina jiban amar gahan andhakar
Tomai pele habo ami jyoti parabar