Tomar Parane Aghat Haniya Niyata E Pran

Tomar parane aghat haniya niyata e pran dake
Tabu je tomar bishal hriday mor prane bhalobase
Nandana bane thai dibe more nahi habo kabhu sarbahara
Antare mor base nirabadhi taba karunar snigdha dhara