Khulo Amar Hriday Duar Khulo

Khulo amar hriday duar khulo
Chapal shishur sakal truti bhulo
Tomar asim khamar majhe
Mor paraner bayu raje
Tumi bina jiban andhakar
Tumi mago jyoti parabar