Bhabi Jakhan Tomai Jani Janar Amar Kichui

Bhabi jakhan tomai jani janar amar kichui baki nai
Prane amar aghat hani bhalobese ebar ami je hai