Bhagaban.... Kripa Kare Karo Mor

Bhagaban bhagaban
Bhagaban bhagaban bhagaban
Kripa kare karo mor
Aganita samasya samadhan