Alo Puri Alo Puri Madhu

Alo puri alo puri madhu alo puri
Bhalo nahi lage mor ar lukochuri
Duniyar tamasar habe abasan
Antara tale pabo prashanti sandhan