Oishi Kirit Ama Desh Hate Kariyacho

Oishi kirit ama desh hate
Kariyacho uddhar
Ekadhare tumi martyer pan
Swarger premahar