Ranjit.. Rupaser Preyaser Sambit

Ranjit ranjit ranjit
Rupaser preyaser sambit
Dibanishi tulo tumi guru chhabi
Pabe tumi bidhatar hiya rabi