Chaowa Paowa Rakhbo Dure

Chaowa paowa rakhbo dure
Bahudure rakhbo
Bhakti bhare pujbo tomai
Pran gabhire bandhbo