Ja Ache Sab Biliye Dao Prabhur Sebar

Ja achhe sab biliye dao
Prabhur sebar tare
Bishwa habe tomar apan
Bishwa pitar bare