Mukta Amar Rath

Mukta amar rath
Mukta ajike
Mukta sakal kantako bhara path
Tumi amar paran majhi
Ami tomar tari
Sabar prane basbo bhalo
Tomar charan smari