Ami Shudhu Banshi

Ami shudhu banshi
Tumi na bajale
Nahi baji kona kale
Ei kathatuku likhibe ki mor vale
Sakale janibe
Amar gopan katha
E banshi paibe tomar shrimukhe
Charama sarthakatha