Ek Khana Banka Path Kantake Ghera

Ek khana banka path kantake ghera
Pratipade badha pai bhishan e bera
Nai alo nai bayu shudhu kalo chhaya
Bibhishika dekhateche dhare bhima khaya
Eka eka nirajane bhrami sei pathe
Bhulegechi ashiyachi ami kotha hate