Eso Sundara Chiro Manohara

Eso sundara chira manohara
Eso mor prananath
Tomar lagiya kande nirabadhi
Amar dibasa rath
Ogo ananta eso eso eso
Amarar ajanar
Amar amire sanpite tomare
Dao aji adhikar