Ke Jena Kahichhe Ati Khina Sware

Ke jena kahichhe ati khina sware
Bhay nai bhay nai
Sukher swapan bhengechhe jakhan
Amrita lagi chalo jai