Jyoti Sandhane Jabe Jadi Chalo

Jyoti sandhane jabe jadi chalo
Oi dekho bela jai
Khaniker sukhe bhulona bandhu
Bela jai bela jai