Akashe Nai Rabi Shashi

Akashe nai rabi shashi
Batase nai pran
E kon deshe elam aji
Gaite praner gan
Chaudike mor timir andhar
Bibhishikar chhaya
Asim pathar agyanatar
Mithya moha kaya