Rag Kare Ma Ekla Ami

Rag kare ma ekla ami
Jabo jakhan chale
Tomai nahi bale
Pechhan phire tomai dekhe
Kandbo ami dare
Pachhe amai dharte balo
Duhate mor dhare
Jani amar shunte habe
Tomar mago katha
Tomar sakal mukharata
Tomar pane nayan rekhe
Stabdha haye jabe
Tomar hasi dekhle mago
Amar hasi pabe